icon Liên hệ

Cơ sở 1: Budapest-Hungary. Do bác sỹ Lê Thúy Oanh điều hành.

Địa chỉ: Hungary, 1161 Budapest, Csomori utca 73
Tel,fax: 003614057915
Hotline: 0036302419119
Email: Info@catgut-embedding.net
Website: www.phedecor.com
                  
              

Trung tâm cấy chỉ Thái Hà - Hà Nội

Địa chỉ: Số 19 ngách 24 ngõ 3 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.5380.677 -- 0903.231.148 -- 0983.977.580
Email: vananh_ac01@yahoo.com
 

cay chi

phương pháp cấy chỉ

cấy chỉ

phuong phap cay chi

icon Bản đồ
icon

KẾT HỢP KINH DOANH VÀ ĐIỀU TRỊ


Ngay nay voi  su suy thoai cua kinh te toan cau moi hinh thuc kinh doanh dêu găp kho khan.  chi co sư đoan kêt phoi hop ăn y giưa nhiêu linh vuc khac nhau moi co the khac phuc đươc nhươc điêm nay.Co rat nhiêu cach chung ta đa ban đên như.Cong ty me va cac cong ty con truc thuôc .Ket hop kinh doanh va san xuât .quang cao luan phien....Trong ban bao cao nay toi muôn đe cap toi mot van đe ma chung ta chưa  ban toi .Đo la su ket hop giưa cac viêc kinh doanh nha nghi khach san cac khu giai tri voi đieu tri benh bang phương phap cây chi ,mat xa bâm huyêt....đong thoi voi viêc giơi thiêu va ban cac san phâm tư nhien cai ma ngươi ta goi la thưc phâm chưc năng cua Viêt nam.

 

 

 

Cang ngay con ngươi cang co su hương trơ vê vơi tư nhiên.phong va chưa bênh bang cac phương phap va cac san phâm tư nhiên.Ngươi ta sơ phâu thuât ,sớ. đoc hai va tac dung phu cua thuôc.Cac phương phap chưa bênh A đong ngay cang đươc tin nhiêm ơ phương Tay.Đac biêt la Cay chi. Cay chi con đươc goi la Chon chi ,Vui chi...la đưa chi tu tiêu vao huyêt vi cua hê kinh  lac đê duy trí sư kich thich lâu dai tao nên tac dung điêu tri như châm cưu liên tuc .Như vây Cây chi la môt phương phap Cham cưu đac biêt va la sư kêt hơp giưa  y hoc co truyên vơi y hoc hiên đai .La mot bươc tiên cua ky thuât châm cưu .Bang cac thiêt bi đo va khiêm nghiêm sinh hoa hiên đai ,Viêc dung chi Catgut cây vao huyêt vi co tac dung lam tang protein, Hydratcacbon giam A xit lac tic va tăng chuyên hoa dinh dương cua co, bên canh đo nho sư kich thich o huyêt vi ma mau lưu thong hon , sư tuân hoan cua mau cung cai thiên cho vung chi hoac vung bi liêt cua bênh nhân .Đong thoi soi cơ tang nhiêu tao thanh bo ,đoi voi soi co long leo thi kêt chat lai .Bên trong lop  co con co thê phat sinh nhưng soi thân kinh mơi .Trong khi Châm cưu  phai tiên hanh hang ngay hoac cach   ngay mơi đat kêt qua tôt thi Cây chi ba tuân mơi phai tiên hanh môt lân .Chinh vi vay ma cay chi  co tac dung vươt bac so vơi châm cưu,đăc biêt la vơi cac bênh măn tinh va cac bênh kho ma cham cưu khong giai quyêt đươc .Vi du như Liêt do teo than kinh co Down.tư ky am thi .Autism.. cac bênh di ưng  cac rôi loan vê vân đông cam giac ,sinh ly, nhan cach do cac nguyên nhân tư nao, tuy hoậc thân kinh  Măc du ơ Budapest con co nhiêu thay thuôc Trung quôc lam châm cưu song cach chưa bênh bang cay chi cua Viêt nam   co sưc thuyêt phuc manh bơi chưa khoi nhiêu ca bênh hiêm ngheo .Nhưng thanh cong bươc đầu cua phương phap cay chi Viêt nam đa co tiêng vang tư  1992baochi va đai truyên hinh  Buđapét đa giơi thiêu phương phap nay . Dan dan đươc giơi chuyên môn  thưa nhan va trong danh tư y hoc Hung ga ri đa co cum tư mơi ( Viêtnami modszer) .Cho tơi ngay nay  Cay chi  viêt nam phương phap Le thuy Oanh không con xa la vơi ngươi Hung va cac nươc xung quanh .Nam 2ooo chung toi xuât ban cuôn Cay chi đau tiên tren thê giơi  đa hai lân tai ban ơViêt nam,Sach đươc dich ra tiêng Hung  năm 2008. Voi 27 năm kinh nghiêm  va gân 20 năm lam viêc tai Hungảy va châu âu Vien cua chung tôi đa giai quyêt đươc hang tram mat bênh khac nhau  kê ca môt sô bênh nhân đa đươc tra vê tư cac viên tay y..Trong vong ba năm viên đa chưa thanh cong 75 ca vo sinh cac loai bang Cây chi va cac loai thuôc đông y Viêt nam. Không chi chưa bênh cho ngươi Hung ma chung tôi con chưa bênh cho cac bênh nhân đên tư cac nươc xung quanh va tư khap noi trên thê gơi kê ca cac bênh nhân tơi tư My  Uc Thuy sy Bi.  Co nhiêu ngươi qua Hung du lich môt hai tuân tơi môt thang cung tim tơi co sơ cua chung toi đê chua bênh  Mỉgên, đau lưng  ,mât ngu ,than kinh toa ..Va co môt so ngươi quay lai chư bênh đêu đăn hang nam  ho mong ươc co nhưng nơi ơ vưa du lich nghi ngơi an dương va chưa bênh.Va con gi tôt hơn ơ đo chung ta co thê giơ thiêu van hoa, Âm thưc va phong cach sông  Viêt nam

Ngôn ngữ :
EN
lang
vie
lang
Hình ảnh hoạt động
Các giải thưởng

GT 1


GT2


GT 3


Tư vấn
Email: 
vananh_ac01@yahoo.com
Dr.Oanh@yahoo.com
Thống kê