icon Contact us

Facility 1: Budapest-Hungary. Dr. Le Thuy Oanh operator.

Address: Hungary, 1161 Budapest, Csomori utca 73
Tel, fax: 003614057915
Hotline: 0036302419119
Email: Info@catgut-embedding.net
Website: www.caychi.org
                 www.dr-le.com
 

Transplant centers only in Thai Ha - Ha Noi 

Address: 19 Alley 24 3 Thai Ha, Dong Da district, Hanoi.
Phone: 0243.5380.677 0903.231.148 - 0983.977.580
Email: vananh_ac01@yahoo.com
 
icon Map
icon

Trung tâm Cấy chỉ Thái Hà Thông báo Bác sỹ Lê Thúy Oanh sẽ về Việt Nam khám và điều trị cho bệnh nhân TỰ KỶ,BẠI NÃO,CHẬM PHÁT TRIỂN….Bệnh nhân HEN,XOANG,DỊ ỨNG…..bắt đầu từ ngày tháng 1/2018.Bệnh nhân có nhu cầu bác sỹ Lê Thúy Oanh khám và điều


Language :
EN
lang
vie
lang
Photos activities
Awards

GT 1


GT2


GT 3


Advice
Email: 
vananh_ac01@yahoo.com
Dr.Oanh@yahoo.com